Domov2018-08-19T21:31:45+00:00

Grafično oblikovanje se danes že vzpostavlja kot umetnost in želi biti umetnost, pomeni odkrivanje in oblikovanje neke druge podobe brez zunanjih olepšav. Na ta način lahko grafično oblikovanje doseže kvalitetno in bolj realno podobo, ki bo nedvoumno izrazila idejo.

Graphic design is already established today as an art and it wants to be art, it means discovering and creating an other image without external beauties. In this way, graphic design can achieve a quality and more realistic image that will clearly express the idea.